Rijksoverheid stelt formulier werkgeversverklaring avondklok beschikbaar

Donderdagavond 21 januari werd definitief bekend dat het Kabinet voor de komende weken een avondklok instelt. Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen echter ‘s avonds blijven reizen, op voorwaarde dat zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Als het nodig is dat werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. De werkgever geeft deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avond en nacht naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen geprint of digitaal worden meegenomen.

Twee formulieren
Het is niet de bedoeling dat er eigen formulieren worden gemaakt. De Rijksoverheid heeft formulieren beschikbaar gesteld op hun website. De formulieren zijn via onderstaande linkjes ook rechtstreeks te downloaden.

De formulieren zijn inmiddels ook beschikbaar in het Engels. Andere talen, waaronder Pools en Bulgaars, volgen op korte termijn. Houd daarvoor de pagina van de Rijksoverheid in de gaten.
Ondertekenen met handtekening is alleen nodig als het formulier wordt uitgeprint. Bij digitaal invullen is een handtekening niet nodig. Overtreding van de avondklokregels kunnen worden beboet met een boete van € 95,-. Het afgeven of gebruiken van valse verklaringen wordt strafrechtelijk vervolgd. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie, inclusief veelgestelde vragen over de avondklok.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021