Risico's in kaart brengen: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De basis van een robuuste teeltstrategie begint bij monitoring, vooruit denken en preventie. Om ziekten en plagen in de kas te voorkomen en de aanwezigheid ervan te monitoren worden diverse technieken ingezet. Door de inzet van biologische bestrijders wordt een biologisch evenwicht gecreëerd. Wanneer dit evenwicht is verstoord en ziekten en plagen de overhand krijgen is het noodzakelijk om te kunnen ingrijpen met gewasbeschermingsmiddelen.

Minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen blijft daarbij nodig. Het doel is: werken met gewasbeschermingsmiddelen in een gezonde en veilige omgeving voor medewerkers.

Samen met Stigas zijn diverse hulpmiddelen en informatie materiaal ontwikkeld om dit doel te realiseren. Belangrijk zijn de acht vuistregels voor de ondernemer:

  1. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen; zorg dat medewerkers de Veiligheidsinformatiebladen kennen.
  2. Verstrek een maskerbril. Brildragers vinden het lastig om een volgelaatsmasker te dragen. Verstrek daarom een maskerbril.
  3. Zorg dat de juiste licentie(s) aanwezig is (zijn).
  4. Veiligheid; laat medewerkers niet in een gewas werken waar wordt gespoten.
  5. Zorg dat iedereen de tijden naleeft die voor herbetreding en re-entry zijn afgesproken.
  6. Voorlichting; licht medewerkers in begrijpelijke taal voor over de risico's van werken in behandeld gewas.
  7. Bied medewerkers periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek gewasbeschermingsmiddelen aan.
  8. Kijk in de Arbocatalogus voor uitgebreide informatie.

Andere handige hulpmiddelen zijn:

Stigas

Glastuinbouw Nederland - © 2024