Rocket blijft komende jaren nog inzetbaar

De toelating van Rocket eindigt per 30 juni 2020. Het Ctgb heeft vorige week de aflever- en opgebruiktermijnen van dit middel van Certis vastgesteld en gepubliceerd op haar website.

Rocket is al jaren de standaard in echte meeldauwbestrijding in onder andere komkommer, tomaat en gerbera. De aflevertermijn is vastgesteld op 31 december 2020, de opgebruiktermijn is 31 december 2021.

Uitbreiding pakket meeldauwmiddelen
Certis heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe fungiciden. Het pakket meeldauwmiddelen in vruchtgroente en sierteelt is inmiddels uitgebreid met Frupica, Karma en Takumi. Ook komend jaar verwacht Certis nog een aantal ontwikkelingen.
De vastgestelde termijnen bieden de telers de mogelijkheid om de vertrouwde Rocket optimaal in te zetten en daarnaast ervaring op te doen met deze effectieve opvolgers, aldus de leverancier. Lees hier het etiket van Rocket 

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024