Samen de schouders eronder in belang van arbeidsmigranten én de sector

De landelijke media – zowel televisie als dagbladen – hebben de afgelopen dagen weer veel aandacht besteed aan de situatie van arbeidsmigranten. Zoals vaker het afgelopen jaar is de beeldvorming overwegend negatief. Dat plaatst de beleidsspecialisten Arbeid van Glastuinbouw Nederland voor een dilemma: laat je de storm overwaaien, of ga je toch reageren. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid en komen op voor de vele leden van Glastuinbouw Nederland die hun zaken op gebied van goed werkgeverschap prima voor elkaar hebben”, zo stelt Peter Loef.

Glastuinbouw Nederland vertegenwoordigt een sector waar op jaarbasis in totaal tenminste 60.000 internationale werknemers werken. “Dat schept verplichtingen richting onze achterban, de grote groep bedrijven die hier veel energie in steken en het goed doen. Overigens verwachten we ook van andere partijen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.”
Reactie vanuit Glastuinbouw Nederland heeft niet alleen als doel om de nadruk te leggen op de forse meerderheid die op goede wijze omgaat met arbeidsmigranten, maar ook om krachtig stelling te nemen tegen misstanden. “Iedere situatie van uitbuiting is er een te veel. Daarom is er terecht aandacht voor en roepen wij iedereen op over te gaan tot de benodigde actie”, zo beklemtoont Peter Loef.

Absoluut onacceptabel
Het standpunt van Glastuinbouw Nederland is dat elke situatie, waarin een internationale werknemer met hoge verwachtingen en ambitie, zonder gezin en familie, naar Nederland komt en hier onfatsoenlijk wordt behandeld, er een te veel is. “Dat is voor ons absoluut onacceptabel.” Glastuinbouw Nederland keurt iedere vorm van het bewust niet betalen van loon en toeslagen en het onder slechte omstandigheden huisvesten van internationale werknemers af. Peter Loef: “We onderschrijven daarmee wat de Commissie Roemer daarover zegt. Gelukkig dat woordvoerder Emiel Roemer, zowel in zijn eindadvies aan de minister als deze week op televisie, óók duidelijk aangaf dat hij veel bedrijven heeft bezocht die het heel goed hebben geregeld.”

Loondienstverbanden
Glastuinbouw Nederland heeft recent een gericht pakket aan acties ontwikkeld. Actiepunten die voor een groot deel al in gang zijn gezet. Als onderdeel daarvan is en wordt overigens ook onderzoek gedaan naar de belemmeringen - zowel bij de glastuinbouwbedrijven als bij de internationale werknemers zelf - om loondienstverbanden tot stand te laten komen. Daar lijkt de sleutel voor de niet-seizoensgebonden werkzaamheden te liggen; in de situatie dat internationale werknemers zich hier wel of niet willen vestigen.
Op de website van Glastuinbouw Nederland zijn linkjes geplaatst waardoor eenvoudig meldingen van vermoedelijke overtreding kunnen worden gedaan. “Het bericht van 2 mei jongstleden op NU.nl, waarin naar aanleiding van een uitzending van KRO/NCRV en Pointer de Inspectie SZW spreekt over ‘dweilen met de kraan open’, maakt ons verre van enthousiast. Daarin wordt gesteld dat het erg moeilijk is om te handhaven met de roulatiesnelheid van uitzendbureaus. Wij pakken ons deel van de verantwoordelijkheid en zetten daar vaart achter. De overheid moet met scherpe inspecties de échte kwaadwillenden aanpakken!

Besluiteloosheid
Met verbazing las Peter Loef op dinsdag 4 mei in een artikel in dagblad Trouw dat Gemeenten niet zouden willen weten hoeveel arbeidsmigranten er wonen en ook niet registreren als zij op plekken wonen waar dat niet mag. “Als het niet op papier staat, bestaat het niet en komen er geen vragen. Combineer dit met de resultaten van een kort onderzoek van Greenports Nederland in regio’s rondom vergunningverlening van bouwprojecten en het beeld ontstaat dat her en der ‘bestuurlijke besluiteloosheid’ regeert. Dat bepaalt mede de beeldvorming waar zowel de internationale werknemers veel last van hebben als de bedrijven die het goed doen. Dit zal en kan toch niet waar zijn? Gelukkig hebben we vanuit Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland contact met gemeenten en kunnen we ook dit gesprek met elkaar voeren.”

Glastuinbouw Nederland - © 2023