Schone start systeemaanpak plaagbeheersing paprika

De pilot systeembenadering plaagbeheersing voor duurzame gezonde paprika is van start gegaan. Het project wordt uitgevoerd in nauwe betrokkenheid met Arno Moerman van Koppert.

Gewasbescherming in Nederland wordt steeds duurzamer. Onder andere in de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming, ook wel Integrated Pest Management (IPM) genoemd, zijn grote stappen gezet, met een sterke rol voor preventie, niet-chemische maatregelen en biologische bestrijders. De pilot in paprika vindt plaats bij Danny van der Spek en is gericht op de aanpak van de boterbloemluis. Deze blijkt namelijk lastig aan te pakken binnen het ver doorgevoerde IPM systeem.

Op dit moment staat het gewas er goed bij. Voor de monitoring van plagen hangen er vangplaten. Daarnaast vinden wekelijks gewaswaarnemingen plaats. Er is tot op heden geen luis vastgesteld. Wel zijn preventief galmuggen uitgezet (1 koker/ha). Planning is om, zodra er luis wordt gevonden, aanvullend sluipwespen (Aphidius) uit te zetten. Indien blijkt dat de hoeveelheid luis onacceptabel hoog wordt moet gecorrigeerd worden. Naast de standaard correctiebehandeling, zoals dat in de praktijk wordt toegepast, worden twee andere toepassingen beproefd. Dit betreft pleksgewijze toepassing en de toepassing van een nieuw middel. Ten aanzien van de andere plagen wordt tegen trips de roofmijt Amblyseius Montdorensis en de roofwants Orius uitgezet. De roofmijt Neoseiulus californicus wordt tegen spint uitgezet en bij een spintaantasting wordt aanvullend de roofmijt Phytoseiulus persimilis ingezet.

Op het bedrijf wordt in principe volledig gerecirculeerd. Emissie wordt voorkomen door het eventuele te lozen water vooraf te zuiveren. Maandelijks houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de pilot. De pilot is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, NVWA, Ctgb, Agrodis, Artemis, Nefyto en LTO Glaskracht Nederland.

Glastuinbouw Nederland - © 2024