SDE++ voor het eerst opengesteld op 24 november

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE++. De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Op 24 november wordt de SDE++ voor het eerst opengesteld. Voor de glastuinbouw is deze regeling vooral van belang voor investering in geothermie en biomassa. In 2020 is ook restwarmte als categorie toegevoegd.

De SDE++ stimuleert daarmee niet alleen hernieuwbare energie, maar breder opties die CO2-reductie opleveren. Meer informatie over SDE++ is hier te lezen.
Voor de openstelling SDE++ 2021 heeft Glastuinbouw Nederland in samenwerking met betrokken partijen input geleverd in de jaarlijkse marktconsultatie van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hoofdpunt is het toevoegen van de optie CO2-levering (CCU) aan de glastuinbouw en het openstellen van de optie aquathermie en het verbeteren van de restwarmtesubsidie. Ook heeft Glastuinbouw Nederland gepleit voor de opties CO2-afvangst bij houtstook en bij groengasproductie. Voor geothermie is het standpunt dat de bedragen omhoog moeten in plaats van omlaag, omdat de projecten door diverse oorzaken duurder worden.

Categorieën warmte en elektra
Verder heeft Glastuinbouw Nederland bedenkingen geuit met betrekking tot de vormgeving van nieuwe methode van rangschikking €/vermeden ton CO2 in plaats van €/opgewekte hernieuwbare energie. Goed is dat niet alleen hernieuwbare opties in aanmerking komen, maar in de wijze van rangschikken scoren warmteopties relatief lager dan elektra opties. Aanbeveling van Glastuinbouw Nederland is om in de rangschikking ten minste aparte categorieën warmte en elektra te maken. Eind dit jaar maakt EZK de inhoud van de SDE++ 2021 bekend en komt er meer duidelijkheid.

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2020