SER Rapport: afbouw biomassa voor energietoepassingen

De toepassing van biomassa voor energietoepassing moet worden afgebouwd. Dat is één van de hoofdboodschappen van de Sociaal Economische Raad (SER) als advies aan de overheid dat afgelopen woensdag werd gepresenteerd.

Bekijk hier de publicatie.

De overheid heeft de SER gevraagd om een advies uit te brengen over de inzet van biomassa. In het advies wordt o.a. gesteld dat biomassa – nu biogrondstoffen genoemd – nodig is als grondstof, materialen en bepaalde energetische toepassing om de doelstelling van het klimaatakkoord in Parijs te halen. Voor energetische toepassingen ziet de SER op de lange termijn een beperkte rol, omdat er steeds meer alternatieven komen. De toepassing van lage temperatuurwarmte voor basislast moet daarom worden afgebouwd, mits er betaalbare alternatieven zijn. De SER ziet daarnaast biomassa voor het invullen van de piekwarmtevraag als een overbruggingstoepassing.

Lokale houtsnippers
De glastuinbouw gebruikt nu lokale houtsnippers waar nog geen andere toepassing voor is en ziet dat als duurzame toepassing om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit is noodzakelijk voor energietransitie van de glastuinbouw, zoals gesteld in dit bericht

Het SER adviseert om de biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten gezien de verwachte schaarste. Dat is een goed uitgangspunt vindt Glastuinbouw Nederland, maar voorlopig is het beeld dat er voorlopig voldoende reststromen, zoals lokale houtsnippers, overblijven zonder andere nuttig toepassing. Dit kan dan prima worden ingezet om warmte van te maken. En zeker voor toepassingen waar niet direct een ander goed alternatief voor is, zoals de invulling van de piekvraag als aanvulling op aardwarmte en restwarmte of in glastuinbouwlocaties waar geen andere alternatieven mogelijk zijn. Wel snapt Glastuinbouw Nederland dat er wordt gekeken naar aanscherping van de emissie-eisen zoals ook wordt geadviseerd door de SER.

Consistent beleid
In tegenstelling tot de media en politieke discussie geeft het SER rapport een genuanceerd beeld over de toepassing van houtige biomassa voor energietoepassingen. Het kabinet is nu aan zet om te komen met o.a. een plan voor afbouw voor het gebruik van houtige biomassa voor warmtetoepassingen. Glastuinbouw Nederland benadrukt dat de overheid met een consistent beleid moet komen en dat de afspraken in het klimaatakkoord worden nagekomen.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2021