Sessie in Erica levert vervolgstappen DuurSaam Glashelder op

Het project DuurSaam Glashelder is ruim twee jaar bezig en we hebben samen al veel werk verzet om schoon water en daarmee middelenbehoud te realiseren. Toch moeten we met zijn allen nog een paar stappen maken. Om de voortgang en mogelijke vervolgacties te bespreken was er op woensdag 29 januari een geslaagde bijeenkomst van de tuinders in het gebied Erica. Een dergelijke bijeenkomst gaat ook georganiseerd worden in Klazienaveen.

De bijeenkomst werd gehouden bij Van Winden en de gespreksleider was de voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Sjaak van der Tak. Hij onderstreepte met zijn aanwezigheid het belang van schoon water en middelenbehoud voor de tuinbouw. Belangrijke onderwerpen waren de monitoringsgegevens over de afgelopen jaren en de vertaalslag naar middelen en toepassingen in specifieke teelten. Ook de tot nu toe door de tuinders getroffen maatregelen werden besproken. Dat de genoemde onderwerpen leven bij de tuinders, bleek wel uit de hoge opkomst.

Verbetering waterkwaliteit blijft achter
Omdat de verbetering van de waterkwaliteit achterblijft bij de verwachtingen, was een belangrijk deel van de avond ingeruimd om met elkaar te bespreken hoe het komt dat de stoffen nog steeds in het water terecht komen en te praten over de maatregelen die we samen vervolgens nog moeten nemen.
Deze interactieve sessie, die werd geleid door Sjaak van der Tak, leverde diverse mogelijke vervolgstappen op. Zoals bijvoorbeeld: gerichte bemonstering op strategische plekken, bemonsteren van zuiveringsinstallaties om te kijken wat de concentratie werkzame stof nou daadwerkelijk is, inzet van een drone met infrarood camera, gebruik van eDNA bemonstering, toepassen van nitraatmeters voor meer inzicht, stimuleren van lozingen op riool in plaats van oppervlaktewater en als laatste een strakkere handhaving.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies