SIGN in vakblad Vork: kringlopen verder sluiten met groene meststoffen

Grondloze teelten bieden uitstekende mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Er wordt vrij weinig water gebruikt en de vloeibare, niet meteen benutte voedingsstoffen worden steeds gerecirculeerd. Dus de glastuinbouw doet het al vrij goed. In een speciale editie van het online vakblad Vork over grondloze teelten geeft Dewi Hartkamp van SIGN een uitgebreide uiteenzetting over de duurzame ambities van de glastuinbouw.

Grondloze substraatteelten zijn nu nog aangewezen op vloeibare meststoffen gemaakt van kunstmest. De productie van met name stikstofhoudende kunstmest vraagt echter veel fossiele energie, terwijl de bron van een andere belangrijke nutriënt – fosfaat – eindig is.
In de speciale editie van VORK over grondloze teelten schetst SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) een aantal mogelijke routes om door gebruik van de reststromen en nieuwe technologie kringlopen verder te sluiten met groene meststoffen.

Klik hier om de hele editie van Vork over grondloze teelten online te lezen, of bekijk de PDF in de bijlage.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2021