SIGN ontwikkelt educatieve speeltuin Greennest Play

In Park 21 in de gemeente Haarlemmermeer biedt de gemeente 5 ha ruimte voor een Greennest Experience & Hotel. Op deze locatie ontstaat een hotel, kwekerij, restaurant met vergaderzalen en de educatieve speeltuin Greennest Play. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) ontwikkelt een plan voor deze speeltuin.

Greennest Play is een spannende speeltuin waar kinderen ontdekken hoe belangrijk planten voor ons zijn. In een kas van 1750 m2 kunnen kinderen naar hartenlust klimmen en klauteren tussen spannende speeltoestellen. In het Moordenaarspaviljoen ervaren ze bijvoorbeeld hoe planten insecten vangen, hoe de tuinbouw biologische bestrijders inzet voor een duurzame teelt en nog veel meer.

Alle activiteiten op het terrein moeten bijdragen aan twee doelen: bezoekers inspireren groen (functioneel) toe te passen en om meer lekkere en gezonde producten uit de tuinbouw te gebruiken. Naar verwachting kan de omgevingsvergunning voor het hele terrein medio 2020 ingediend worden en start de realisatie in 2021.

Bekijk de video!

Voor meer informatie: Peter Oei Programmamanager SIGN.

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en heeft een alliantie met het ministerie van LNV.

Glastuinbouw Nederland - © 2022