Sneeuwdruk op kasdek? Waarborg personele veiligheid!

Als door sneeuwdruk de constructie van de kas of het kasdek dreigt te bezwijken, moeten maatregelen worden getroffen om personele veiligheid te waarborgen. Dus als zichtbaar is of het vermoeden bestaat dat er veel sneeuw op één bepaalde plek ligt en het lukt niet om de sneeuw weg te stoken, dan moet deze ruimte worden afgesloten.

De regel vanuit de Arbowet is dat een veilige werkplek moet kunnen worden gegarandeerd. “Neem geen risico”, benadrukt Albert van der Burg, veiligheidskundige en branchespecialist glastuinbouw bij Stigas . “Een arbeidsongeval met persoonlijk letsel is immers vele malen erger dan materiële schade. En Inspectie-SZW zal dan ook op de hoogte moeten worden gesteld.”

Advies na schade door sneeuwval
Schade na sneeuwval vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Glastuinbouw Nederland heeft een crisisdraaiboek opgesteld waarin ook veiligheidsadviezen vanuit Stigas zijn opgenomen. Lees daar hoe na sneeuwschade de situatie in en om de kas veilig kan worden hersteld.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021