Spectrumonderzoek bij komkommer onder LED licht biedt veel perspectief

In het kader van het project “LED licht bij zonlicht” is de tweede fase in het spectrumonderzoek uitgevoerd bij komkommer. Uit eerder onderzoek met het snackkomkommer ras Qwerty bleek dat 10-20% verrood licht positief was voor de gewasopbouw, lichtonderschepping en productie. De productie in de behandeling met een hoog aandeel blauw licht bleef toen achter. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van specifiek groen en verrood licht, zijn op 6 maart jonge komkommerplanten van de rassen Qwerty en Hi Power geplant in het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting (IDC LED) bij Wageningen University & Research, business unit glastuinbouw in Bleiswijk.

De lichtspectra die in deze proef werden gebruikt, liepen uiteen van rood/blauw (95%/5%) tot een wit licht spectrum met vergelijkbare spectrale verhoudingen als het zonlichtspectrum. Er werd geteeld onder winterse condities, waarbij het meeste licht van de lampen afkomstig is en een zonlichtpercentage van 16% gerealiseerd werd. Van beide rassen zijn vruchten geoogst gedurende het onderzoek.

Meerproductie met verrood
Bij beide rassen waren de planten in de behandelingen met een hoog aandeel verrood licht (20-26%) langer en werd er meer biomassa in de stengels gestopt. Dit effect was bij het ras Qwerty sterker dan bij Hi Power en was het aantal gevormde bladeren hoger. Deze effecten leidden bij het ras Qwerty tot een fors hoger bladoppervlakte, meer lichtonderschepping en een hogere biomassaproductie. De productie bij Qwerty was onder het spectrum met rood, blauw en 20% verrood licht 21% hoger dan onder het spectrum 95% rood/5% blauw. Deze productiestijging werd veroorzaakt door een hoger aantal vruchten. Bij het ras Hi Power waren de effecten van de lichtspectra op morfologie minder groot; de verschillen in bladoppervlakte en lichtonderschepping waren kleiner. Bij Hi Power werd de productie voor een deel bepaald door vruchtabortie, naast het effect op de bladfotosynthese. Dit resulteerde in een hoger aantal vruchten en daarmee een productiestijging van 23% bij de behandeling met een breed spectrum inclusief 9% verrood ten opzicht van het rood/blauwe spectrum (95/5%).

LED in Winterlichtkas
Anders dan bij tomaat leidt het toedienen van verrood licht niet tot een verschuiving in de assimilatenverdeling ten gunste van de vruchten. Een van de oorzaken is het feit dat in onze behandelingen het totale lichtniveau hetzelfde werd gehouden: verrood licht werd dus gegeven in plaats van PAR licht. Gemiddeld genomen resulteerden alle behandelingen met verrood licht in het spectrum in een productietoename hoewel er dus minder PAR licht is gegeven, waaruit blijkt dat het spectrum van cruciaal belang kan zijn. Een ander verschil met tomaat is dat komkommers op een vast gewicht worden geoogst en niet zoals tomaten als ze rijp zijn.

De resultaten die in dit project zijn behaald zijn veelbelovend voor de toepassing van LED belichting in de komkommerteelt. Op basis van deze resultaten is het beste lichtspectrum geselecteerd, dat komend belichtingsseizoen geïnstalleerd zal worden in de Winterlichtkas, waarbij het ras Hi Power weer geteeld zal worden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Bekijk hier het gerelateerde onderzoek.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020