Speerpunten HCA 2023-2025 ook voor internationale medewerkers

Vorige week is de Human Capital Agenda voor de komende drie jaar vastgesteld door het bestuur van Glastuinbouw Nederland. Deze beleidsagenda voor de glastuinbouw gaat over het aantrekken, behouden en ontwikkelen van menselijk kapitaal. De basis hiervoor is goed werkgeverschap. Voor álle medewerkers.

Mensgericht denken en doen geldt voor iedereen
Goede basisvoorwaarden en in het bijzonder huisvesting zijn voor de kwetsbare groep internationale werknemers net zo belangrijk. Door een (mogelijke) taalbarrière of culturele verschillen beginnen zij vaak op een andere manier op de arbeidsmarkt in Nederland.

Bestuurslid Jacco Vooijs, tevens voorzitter van de regio’s Westland, Aalsmeer en Noord-Holland Noord vindt het belangrijk dat de HCA de basis is voor beleid voor alle medewerkers. “Dus ook voor de belangrijke internationale werknemers op glastuinbouwbedrijven.” 

De vijf punten waaraan gewerkt wordt binnen HCA 2023-2025 zijn:

  1. Optimaliseren van arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden
  2. Inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen
  3. Aanboren van nieuwe bronnen op de arbeidsmarkt
  4. Duurzaam aantrekkelijk maken van flexwerk
  5. Beter profileren van werken in de glastuinbouw

De nieuwe HCA en met name het vierde speerpunt ‘Duurzaam aantrekkelijk maken van flexwerk’ bouwt voort op het Masterplan Internationale Werknemers. Speciale aandacht is er voor certificering uitzendbureaus, voldoende kwalitatieve huisvesting realiseren en duurzame inzetbaarheid.

Love your people like your crop
Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt de campagne Love your people like your crop ingezet om het bewustzijn van werkgevers te vergroten rondom het werken met internationale medewerkers. De campagnethema’s (Scholing, Uitzendbureau, Veilig Werken en Huisvesting) zijn onderdeel van de HCA voor de komende drie jaar.

Dit campagne is erop gericht ondernemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en uit te dragen jegens internationale werknemers. Ondanks de barrières die internationale werknemers soms hebben (taal, cultuurverschillen), zijn er steeds meer internationale collega’s die sleutelposities bij bedrijven invullen. Ondernemers weten deze gewaardeerde collega’s te behouden en daarmee bijvoorbeeld flexwerk duurzaam aantrekkelijk te maken.

Jacco Vooijs: “Duurzame inzetbaarheid begint bij het begrijpen van elkaar. Niet alleen in taal, maar ook culturele verschillen die spelen bij werknemer en werkgever. Door niet alleen arbeidsvoorwaarden, maar ook omstandigheden te optimaliseren voor deze kwetsbare groep sturen we naar een duurzame arbeidsrelatie. Daarbij is het ook belangrijk dat ze ervaren dat het leuk en prettig werken is in de glastuinbouw.”

Lees de Human Captital Agenda 2023 - 2025 hier.

Het Masterplan Internationale Werknemers kun je ook hier teruglezen.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023