Stand van zaken vernieuwingsproces van triflumizool

Certis Europe zal Rocket op basis van de actieve stof triflumizool niet verder verdedigen.

Beschikbaarheid
Rocket blijft beschikbaar tot 30 juni 2020. De verwachting is dat er ook respijtperioden zullen gelden. Concrete uitverkoop- en opgebruiktermijnen zullen pas later worden vastgesteld.

Nieuwe oplossingen
Rocket geldt al jaren als de standaard in echte meeldauwbestrijding in onder andere komkommer, gerbera en tomaat. Deze zekerheid gaat op termijn verdwijnen. Certis heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe fungiciden en wij zijn blij dat wij u nieuwe oplossingen kunnen bieden.

Naast de reeds in komkommer en tomaat toegelaten Fungaflash hebben wij het afgelopen jaar drie nieuwe producten mogen introduceren, namelijk Frupica, Karma en Takumi. Wij zijn ervan overtuigd dat dit pakket van middelen de Rocket in de toekomst kan vervangen.

Bron: Certis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies