Start bouw CO2-afvanginstallatie van Twence voor glastuinbouw

De bouwactiviteiten van de CO2-afvanginstallatie van Twence zijn op dinsdag 10 mei ingeluid met de onthulling van het bouwbord op de bouwlocatie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een subsidie verstrekt. De afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in de glastuinbouw. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet recyclebaar afval.

Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar rest- en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Een deel van de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, wordt afgevangen en hergebruikt. Daarmee draagt het bedrijf in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot in de regio en daarmee ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen van haar aandeelhouders.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK
In november 2021 heeft het Ministerie van EZK een subsidie beschikbaar gesteld van 14,3 miljoen euro, omdat het initiatief ook bijdraagt aan de nationale doelstelling om de CO2-uitstoot snel te verminderen én omdat het een voorbeeld is voor andere grote bedrijven in de industrie in binnen- en buitenland.
Twence werkt samen met het toonaangevende Noorse bedrijf Aker Carbon Capture. Hun gepatenteerde CO2-afvangtechnologie biedt een unieke, milieuvriendelijke oplossing voor het afvangen van CO2-emissies. “We hebben nauw samengewerkt met de mensen van Twence om van dit unieke project mogelijk te maken. Samen dragen we bij aan een CO2-neutrale omgeving. Dit zal een voorbeeld zijn voor andere energiespelers in Nederland en de rest van Europa”, zegt Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture.

Verduurzaming glastuinbouw
Een groot deel van de afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm geleverd aan de glastuinbouw. Wanneer de glastuinbouw van het aardgas af wil, dan is de duurzame CO2 van Twence een belangrijk alternatief. De afvalverwerker levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de glastuinbouw.
Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Twence heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en meer waardevolle grondstoffen uit afval te produceren. Deze CO2-afvanginstallatie is hiervan een prachtig voorbeeld. De realisatie van de installatie vergt kennis en vakmanschap. We werken dan ook samen met vakkundige en gespecialiseerde partijen.”
Namens Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron geeft energiespecialist Dennis Medema aan dat het afvangen en hergebruiken van CO2 bij afvalenergiebedrijven substantieel bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. "Het heeft bovendien het grote voordeel dat het CO2 is die grotendeels van biogene oorsprong is (groen) en dus geen nieuwe CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Voor de glastuinbouw is dat vanwege de toenemende vraag naar ‘groen’ op de internationale markt een belangrijk voordeel. Het mes snijdt dus aan twee kanten."
De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met Dennis Medema.

Bijschrift foto: v.l.n.r. Bert Frowijn, directeur Innovatie & Projecten Twence, Wytske van der Mei, MT lid Directie Topsectoren en Industriebeleid - Ministerie EZK en Dennis Medema, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland.

Bijschrift afbeelding: Impressie CO2-afvanginstallatie.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024