Stengels van tomaat en paprika ingezet als bouwmateriaal of meststof

De plant stond centraal tijdens het tweede online innovatiecafé 'Circulariteit in de tuinbouw', dat op donderdag 25 november plaatsvond. Want een plant is meer dan alleen de ‘drager’ van tomaten of paprika’s. Als de vruchten eraf zijn, kunnen de stengels - die anders op de composthoop belanden - op een andere manier worden ingezet, bijvoorbeeld als bouwmateriaal of meststof.

Tijdens het online innovatiecafé, live uitgezonden vanuit het Living Lab in Bleiswijk, zette Greenport Aalsmeer een aantal partijen in het zonnetje. Bedrijven die al een tijd met deze circulaire processen in de tuinbouw bezig zijn.

Plantaardige reststromen
Innovatie-aanjager Dewi Hartkamp van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) vertelde meer over de programma’s die nu draaien op het gebied van circulariteit in de tuinbouw. Daarbij gaat het niet alleen om efficiënt gebruik, hergebruik en recycling van grondstoffen, maar ook om herontwerp van processen in ketens om het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen.  Tijdens dit innovatiecafé lag de focus op organische reststromen en meststoffen. Dewi Hartkamp: “De glastuinbouw is al heel efficiënt bezig als het gaat om energie en water. Door crossovers op te zoeken met andere sectoren, kunnen er hele mooie routes ontstaan. Wat kunnen we nog meer halen uit de plantaardige reststromen van de tuinbouw en bijvoorbeeld de verwerkende industrie? Het doel is om het gebruik van primaire grondstoffen te verkleinen door slimme oplossingen, door bijvoorbeeld meststoffen uit de perssappen te halen of uit andere organische bronnen.”
De ideeën zijn er, de startups staan te trappelen, de ondernemers willen. Nu is het zaak om trekkracht te organiseren voor exploitatie. Dat kan via het Living Lab in Bleiswijk. “Hier brengen we partijen bij elkaar om te innoveren, experimenteren en samen op te schalen.”

Eigen belang
Volgens Peter Oei, programmamanager bij SIGN, is het Living Lab voor grote en kleine proeven. “Er zijn veel bewerkingen mogelijk. Er is biomassa beschikbaar en een enthousiaste creatieve ondernemer. We hebben een afvalverwerkingsvergunning en een vergunning voor een Living Lab, dus je kunt hier uitstekend experimenteren.”
Door hier producten en processen te ontwikkelen, kun je als ondernemer besparen op je investeringen, meent Peter Oei. “We zien het creëren van hoogwaardigere toepassingen van reststromen uit de tuinbouw echt als een verdienmodel. Uiteraard snappen we dat iedere ondernemer die hier aanklopt een welgemeend eigen belang heeft. We vragen daarom ook niet om inzicht in de processen, maar om inzicht in de toepassingen.”

Bekijk hier de uitzending van het innovatiecafé op YouTube.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2022