Stichting Programmafonds Glastuinbouw van start

Op 28 januari kwam het bestuur van de Stichting programmafonds Glastuinbouw de eerste keer bijeen. Deze stichting zet het restant van het Productschap Tuinbouw Energiefonds (€ 5 mln) in voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron.

De stichting beheert ook ex-Productschap Tuinbouwmiddelen voor de innovatieprogramma’s Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, van circa 1,4 miljoen euro. De ex-Productschap Tuinbouw programmamiddelen worden gescheiden van de geldstromen van LTO Glaskracht Nederland. Het bestuur van de stichting bestaat uit hetzelfde bestuur als dat van LTO Glaskracht Nederland. Dit is immers zonder het Productschap Tuinbouw de (private) sectororganisatie. 

De stichting ziet er op toe dat alle kennis, die via de gefinancierde projecten ontwikkeld wordt, openbaar beschikbaar komt - ook voor niet-leden. Dit is een voorwaarde die het Productschap Tuinbouw stelde bij de beschikbaarstelling van het bedrag.

De stichting stelt Ondernemersgroep Kas als Energiebron in als adviescommissie voor de energieprojecten. De 5 miljoen euro in kas is voldoende voor twee jaar financiering van het bedrijfslevenaandeel in Kas als Energiebron.

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies