‘Stopzetting Gronings gas heeft nauwelijks extra effect op glastuinbouw’

Deze week werd bekend dat het kabinet wil dat er veel eerder dan gepland een eind komt aan de gaswinning in Groningen. “Voor de glastuinbouw heeft dit nauwelijks gevolgen”, stelt Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland.

Minister Wiebes noemt nu medio 2022 als het moment dat er een einde komt aan de gaswinning in Groningen, terwijl eerder nog sprake was van 2030. De bewindsman zegt verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het 'veilige niveau' van 12 miljard kubieke meter komt, namelijk 11,8 miljard, in plaats van de eerder gedachte 15,9 miljard.
Onder druk van de aardbevingen in Groningen gaan er steeds meer stemmen op om eerder te stoppen. De Tweede Kamer riep het kabinet vlak voor de zomervakantie op de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te brengen. Op dat niveau is het risico op aardbevingen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen aanvaardbaar.

Weersomstandigheden
Al veel eerder heeft Van der Valk namens Glastuinbouw Nederland een analyse gemaakt van te nemen maatregelen om te komen tot een volledige uitfasering van de gaswinning in Groningen. Daar kwam destijds al uit naar voren dat met warme winters vanaf 2022 geen Gronings gas meer nodig is.
De minister maakt nu bekend dat de verwachting is dat dit in 2022 inderdaad het geval is, tenzij er sprake is van streng winterweer. “Kortom er wordt een afhankelijkheid van de weersomstandigheden genoemd als uitzonderingsregel”, constateert Van der Valk. Dat de minister nu vrij zeker is van de haalbaarheid zal, naar zijn mening, te maken hebben met extra genomen maatregelen in combinatie met de inschatting dat kouder winterweer niet zo aannemelijk is. “Uit informatie blijkt dat de fysieke levering van aardgas voor huishoudens en bedrijven niet in gevaar zal komen. De leveringszekerheid blijft gewaarborgd”, verzekert Van der Valk.

Exportverplichtingen
Er zijn vele acties die bijdragen. Volgens de beleidsspecialist is de belangrijkste maatregel de inwerkingstelling van een extra stikstofinjector waarmee laagcalorisch gas kan worden gemaakt uit hoogcalorisch gas. Dit vervangt het Gronings gas. “Deze maatregel was al in 2017 bekend en het is goed nieuws dat de doorlooptijd wordt gehaald, dus dat er geen vertraging is opgelopen. “Daarnaast  worden met enkele grote afnemers afspraken gemaakt om uiterlijk in 2022 een omschakeling te maken van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas.
Bovendien zullen de afspraken uit het Klimaatakkoord vanaf 2022 gaan meehelpen om het gasverbruik te verminderen. Verder heeft de minister bekendgemaakt dat er in Groningen extra gasopslag mogelijk wordt gemaakt, wat een extra maatregel is waar eerder nog geen rekening mee werd gehouden. Tot slot zijn er vermoedelijk enkele exportverplichtingen voor levering van Gronings gas aan het buitenland versneld afgebouwd. Er waren al signalen dat de ontvangende landen meer snelheid aan het maken waren om de gasconsumptie daar te verminderen.”

Glastuinbouw Nederland - © 2022