Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders op 20 juni

De Studiegroep Bio-energie is voor en door tuinders met een bio-energie-installatie of afnemers van duurzame warmte, biogas of groene CO2. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en glastuinders georganiseerd.

Op dit platform wordt kennis en ervaring uitgewisseld over innovaties en economie, het verkrijgen van biomassa, groene CO2, restwarmte- of biogas, subsidies, emissies en vergunningen. Op 20 juni organiseert de Studiegroep een bijeenkomst. Op deze dag kunt u uw vragen en/of knelpunten voorleggen aan Dennis Medema van LTO Glaskracht Nederland, Elmar Theune van het Ministerie van Economische Zaken of aan Stijn Schlatmann van Energy Matters. Kijk voor meer over Bio-energie op www.kasalsenergiebron.nl en Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders of bel: 030-691 1844 of mail; stijn.schlatmann@spam-protectenergymatters.nl

Deelname is gratis! Vanwege een uitgebreide lunch wel graag aanmelden bij stijn.schlatmann@energymatters.nl

Programma

12.00 – 12.30

Ontvangst met uitgebreide lunch

12.30– 13.00

Opening: Stijn Schlatmann/Jeroen Larrivée, Energy Matters, Kennismakingsrondje & mededelingen, nieuwe onderwerpen voor de Studiegroep/Kas als Energiebron

13.00 – 13.20

Presentatie: Thijs Hoek, Energy Matters, Kansen SDE+ 2017 & rekenen aan houtketels(-WKK’s)

Aanwezigen worden geïnformeerd over de kansen in de najaarsronde SDE+ 2017 en meegenomen in het online Rekenmodel & Stappenplan houtstook. Op basis van het online rekenmodel worden een aantal houtketel- en hout-WKK-projecten doorgerekend, ook op basis van laagwaardige biomassa.

13.20u – 13.45u

Ervaringen met Herlt-ketel i.c.m. BioBaler met laagwaardige, lees goedkope biomassaGert Jochems van Handelsorganisatie Gemjo te Beekbergen en Tuytel van ATH vertellen over de Herlt- ketel, een robuuste rondebalen verwarmingsketel, en de BioBaler. De Herlt-installatie kan naast hout ook verschillende type laagwaardige biomassa aan, wilgen maar ook heide, grasachtigen etc.. De installatie draait 7 tot 10 uur op een baal maaisel. Op hout 3 tot 4 keer zolang, tot wel 40 uur. De biomassa wordt vergast tot productgas welke een zeer schone en zeer efficiënte verbranding oplevert. De BioBaler is een oogst-machine die verschillende typen laagwaardige biomassa oogst en verwerkt tot ronde balen. De rondebalen kunnen voor lange tijd opgeslagen worden en verder drogen.

13.45 – 14.10

Presentatie: Jos Koopmans van EnerPy; Ervaringen met RMO-installatie op reststromenJos Koopmans van EnerPy in Maarn heeft een technologie ontwikkeld om organische afvalstromen om te zetten naar nieuwe grondstoffen middels een RMO-installatie (Reactor voor Organisch Materiaal). Met microgolven wordt het afval verhit om de molecuulketens te breken. Een deel van het vrijkomende gas wordt gecondenseerd tot vloeibare brandstof. Het andere deel kan ook worden ingezet voor energiedoeleinden.14.10 – 14.35Presentatie: Rob van Leeuwen F&H Crone; Ervaringen met laagwaardige biomassa in wervelbedketelRob van Leeuwen verteld over de kansen van een wervelbedketel ten opzichte van een standaard ketel. Een aantal praktijkvoorbeelden met een wervelbedketel tonen aan dat de inzet van zowel houtsnippers als laagwaardige, lees goedkope biomassa een zeer aantrekkelijke businesscase oplevert.

14.35 – 15.15

Pauze/netwerken

15.15 – 15.45

Presentatie: Martijn Evers realiseert tot 30% energiebesparing met rookgascondensor

De 2,5 MWth houtketel met zelf ontwikkelde rookgascondensor levert tot 30% extra energiebesparing op bij Amarylliskwekerij Evers van Sandt (3ha) te Angeren, Gelderland. Verder verteld Martijn Evers over de do’s en don’ts bij de realisatie van zijn biomassa-installatie.

15.45 – 16.30

Excursie: Martijn Evers; rondleiding naar de 2,5 MWth houtketel met rookgascondensorDe presentaties worden afgesloten met een excursie naar het ketelhuis waar de 2,5 MWth houtketel met rookgascondensor is opgesteld.

Studiegroep bio-energie

De Studiegroep Bio-energie is voor en door tuinders met een bio-energie-installatie of afnemers van duurzame warmte, biogas of groene CO2. De Studiegroep wordt, vanuit het ‘programma Kas als Energiebron’, in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken door Energy Matters en glastuinders georganiseerd.   

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies