Subsidie beschikbaar 'Tel mee met Taal'

Bedrijven die medewerkers in dienst hebben die de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen van 1 t/m 30 juni 2021 weer subsidie aanvragen bij 'Tel mee met Taal'. Dit programma werkt aan het het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieaanvraag kan worden gedaan door de werkgever.

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen de hele maand juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde ruim drie miljoen euro beschikbaar. 
In 2021 trekt het kabinet vanwege de coronamaatregelen zes miljoen euro extra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers, waarmee het totaalbedrag voor 2021 op 8,8 miljoen euro uitkomt. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal, dat een initiatief is van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

Voor wie?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals arbeidsmigranten. De subsidie kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie op de website van Kasgroeit.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2021