Subsidie brengt Aardwarmte Wippolderlaan dichterbij

Met het toekennen van de nieuwe subsidie duurzame energie kunnen HVC en de warmtecoöperatie Wippolderlaan verder met de ontwikkeling van Aardwarmte Wippolderlaan. Daarmee ontstaat de kans voor kwekers om verder te verduurzamen op grote schaal. Uniek aan de subsidie is de vereiste dat ook woningen worden aangesloten op het warmtenet.

Beoogde locatie
De beoogde aardwarmtelocatie is een perceel bij de kruising Middenzwet en Van Luyklaan in Wateringen. Doordat een nieuwe subsidie is toegekend blijft de beoogde locatie ongewijzigd. Een technisch voordeel van het project is dat de ondergrond van de boorlocatie een goede geologie heeft, de waterlaag ligt hier op ongeveer 2,3 kilometer diepte. 

Duurzaam Westland
Het belang van meer duurzame warmte is onmiskenbaar groot. De gebouwde omgeving staat ook in het Westland voor een omvangrijke opgave naar aardgasvrij. De glastuinbouw is op haar beurt een belangrijke economische motor in het Westland. Zowel de gebouwde omgeving als de glastuinbouw zijn gebaat bij een stabiele en toekomstbestendige energievoorziening. Met de inzet van aardwarmte wordt invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente Westland over te schakelen naar een
duurzame warmtevoorziening.
Volgende stap is het uitwerken van de warmteleveringsovereenkomsten voor de kwekers die mee willen doen aan het aardwarmteproject. De coöperatie laat weten verheugd te zijn over de toekenning van deze subsidie. Met het toekennen van de nieuwe subsidie vervalt de eerder verkregen beschikking uit 2020 en is er meer tijd voor de ontwikkelfase.

Warmte Netwerk Westland
De ontwikkeling van het Warmte Netwerk Westland is uniek in Nederland. Het perspectief dat het netwerk biedt voor de levering van duurzame warmte is aanzienlijk, omdat het warmtenet op termijn in Westland woonwijken (nieuwbouw en bestaande bouw) van aardwarmte kan voorzien. Dit warmtenetwerk biedt de mogelijkheid om diverse dorpen en kernen aan te sluiten. De (door)ontwikkeling van het warmtenetwerk wordt in samenwerking met de gemeente vastgesteld. Voor Wippolderlaan wordt geïnventariseerd welke gebieden er interessant zijn om aan te sluiten op de bron.

Warmtecoöperatie Wippolderlaan is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Zij gaan op zoek naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. Warmtecoöperatie Wippolderlaan is een samenwerking van een  twintigtal glastuinbouwbedrijven rond Wippolderlaan in Wateringen met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas.

Communicatie HVC

Glastuinbouw Nederland - © 2023