Subsidie voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland verhoogd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 21 december jl. de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ opengesteld en weer afgesloten.

De reden voor de korte openstelling was de verhoging van het budget van € 3.570.00,- naar € 4.447.440,-. Door deze verhoging kan aan alle positief beoordeelde aanvragen subsidie worden verleend.
Doel van de regeling is het stimuleren van de modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland, de concentratie van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden en het opruimen van verspreid liggend glas op de achterblijflocaties buiten de concentratiegebieden. Een mooie geste van Provincie Noord-Holland in deze onzekere tijden voor de Glastuinbouw.

Wilbert Ammerlaan

Glastuinbouw Nederland - © 2022