Subsidieregeling duurzame glastuinbouw in gemeente Lingewaard

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Lingewaard in samenspraak met LTO Noord, LTO Noord Glaskracht en Greenport Arnhem Nijmegen een subsidieregeling geopend voor duurzame investeringen bij glastuinbouwbedrijven. Zes telers hebben daar gebruik van gemaakt. Het betreft vooral investeringen op het gebied van innovatie, energiebesparing, klimaatregeling, teelttechniek en sensortechniek. Er is 40% subsidiebijdrage mogelijk op duurzame investeringen.

Omdat het subsidiebudget nog niet geheel uitgeput is, heeft de gemeente Lingewaard besloten de regeling nogmaals open te stellen tot 7 september 2016. De projecten dienen voor 15 november 2016 afgerond te zijn. Omdat het subsidiebudget in 2017 niet meer beschikbaar is, is het voor telers met duurzame plannen een unieke kans.

De regeling geldt specifiek voor de tuinbouw intensiveringsgebieden de Leutense Leigraaf en de Rietkamp in de gemeente Lingewaard.

Glastuinbouw Nederland - © 2024