Succesvol werven met SeasonalWork.nl en EURES

Half maart bracht een delegatie van buitenlandse bemiddelaars, georganiseerd door EURES en het UWV, een bezoek aan Nederland. EURES is een Europees netwerk voor arbeidsmiddeling. Het goedgevulde tweedaagse bezoek is benut om een juist beeld neer te zetten van de Nederlandse glastuinbouw door presentaties, gesprekken en bedrijfsbezoeken.

Er is aandacht besteed aan goed werkgeverschap, fair mobility en duurzame inzetbaarheid van internationale werknemers. Ook Seasonalwork.nl is belicht door het bezoek aan een ondernemer die al geruime tijd naar tevredenheid gebruik maakt van het platform.

Het bezoek werd geopend door een presentatie van Irma Vijverberg (adviseur EURES internationaal). Daarin was aandacht voor de kansen die er in de glastuinbouwsector liggen en het brede scala aan functies in productie, techniek, ict, marketing, sales of logistiek en als leidinggevende. In gesprek met de bezoekende consulenten kwam een aantal concrete punten naar voren die je als ondernemer direct kunt toepassen om een succesvolle bemiddeling te bevorderen.

Tips voor ondernemers:

 • Noem zo concreet mogelijk het aantal uren dat kan worden gewerkt.
 • Noem het uurloon (en biedt zo mogelijk een proforma nettoberekening aan).
 • Zorg voor huisvesting, bij voorkeur met foto’s.
 • Beschrijf het werk en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt.
 • Beschrijf hoe het vervoer is geregeld.

Kortom: wees zo concreet mogelijk in je communicatie om verrassingen achteraf te voorkomen.

Glastuinbouw in de praktijk: bedrijfsbezoek
De tweede dag stond een bezoek op locatie gepland. Het verhaal over de Nederlandse glastuinbouw is uniek. We zorgen immers voor gezond, vers en duurzaam geproduceerd voedsel en dragen via bloemen en planten bij aan het geluk en gezondheid van de samenleving. Het is cruciaal dat de consulenten dat verhaal goed kunnen overbrengen aan internationale werknemers, omdat zij de potentiële werkzoekenden kennen en hen kunnen interesseren voor de glastuinbouw. Daarvoor moeten ze een goed beeld hebben van de kansen in de sector en van de basiseisen waar kandidaten aan moeten voldoen. Hoe kan dat beter dan de praktijk met eigen ogen bekijken? Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek van Nieuwe Oogst.

Jan Schoenmakers heeft samen met zijn broers Kees en Paul een teeltbedrijf met tropische potplanten. Als hij nieuwe medewerkers nodig heeft maakt hij gebruik van Seasonalwork.NL. Jaarrond zijn zo’n vijftig, met name Poolse, medewerkers aan het werk. Schoenmakers vindt goede huisvesting belangrijk en heeft daarom een aantal woonhuizen in de buurt van zijn onderneming.

Naast het doel de arbeidsbemiddelaars kennis te laten maken met de Nederlandse tuinbouw werd ook uitleg gegeven over het aanmelden van werkzoekenden via het platform Seasonalwork.NL. De bemiddelaars uit Spanje, Italië, Litouwen, Letland, Bulgarije, Hongarije en Polen vertelden over de beschikbaarheid van arbeidskrachten in hun landen. Yvonne van de Ven en Maria Custers van LTO Arbeidskracht spraken voorafgaand aan het bezoek met de bemiddelaars over de glastuinbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt als sectoren met een grote arbeidsbehoefte. Daarbij is goed werkgeverschap, het creëren van een fijne werkomgeving én goede huisvesting ook uitgebreid toegelicht. "Van medewerkers wordt een goede arbeidsethiek verwacht, op onze beurt verwachten wij van de bedrijven die aangesloten zijn bij Seasonalwork.NL dat de werkomstandigheden op orde zijn", aldus Custers.

Wat vonden de bemiddelaars?
Er is aangegeven dat er zeker belangstelling is bij jonge werkzoekenden om te werken in Nederland. De relaxte werksfeer, technologische ontwikkelingen, no-nonsense mentaliteit en lonen worden als aantrekkelijk gezien. Bij werknemers uit bijvoorbeeld Spanje werd gezegd dat de taalbarrière kleiner is doordat zij de Engelse taal ook vaak beheersen, volgens de Spaanse bemiddelaar.
De bemiddelaar uit Bulgarije geeft aan: "Goed opgeleide jongeren uit Baltische staten, Hongarije of Bulgarije werken vaak liever in Nederland, Duitsland en Scandinavië omdat de lonen beter zijn dan in hun eigen land. Ondanks dat er in hun eigen land voldoende werk in de landbouw is. Oudere werknemers zijn vaak huiverig, in verband met de taalbarrière."

Yvonne van de Ven van LTO Arbeidskracht: "Door het gezelschap meer inzicht te geven in de mogelijkheden voor internationale werknemers in de glastuinbouw in Nederland kunnen we ook toewerken naar een betere spreiding van arbeidskrachten. Nu is de sector voornamelijk afhankelijk van werknemers uit Polen. Met het bezoek hopen we nog meer Europese werkzoekenden te interesseren voor onze sector."

Aan de slag met Seasonalwork.nl
Het platform Seasonalwork.NL is een online vacaturebank. Op dit moment gevuld met zo’n 3.000 CV’s van werkzoekenden uit heel Europa om de glastuinbouw te voorzien van arbeidskrachten. Het platform zorgt dat bedrijven en werkzoekenden met elkaar in contact komen, zonder tussenkomst van uitzendbureaus. Custers: "LTO Arbeidskracht controleert of ondernemers reëel vergoedingen rekenen voor huisvesting en zorgverzekering."

Hoe werkt het?

 • Als ondernemer kun je een abonnement [keuze uit drie varianten] afnemen voor de toegang tot de CV’s.
 • Je krijgt altijd een intake met een professionele intercedent.
 • Voorwaarde is goed werkgeverschap: fijne werkomgeving, goede huisvesting, cao-voorwaarden hanteren en zorgverzekering regelen voor werknemers.
 • Op dit platform kunnen Nederlandse agrarische werkgevers ook zelf vacatures plaatsen, die in het Engels, Pools, Roemeens en Oekraïens worden vertaald.
 • Je krijgt advies en ondersteuning bij het vinden en behouden van geschikte kandidaten.
 • Na een succesvol matchingsproces treedt een kandidaat in de meeste gevallen rechtstreeks in dienst bij het betreffende bedrijf.

Voor meer informatie bekijk deze video of lees hier verder.

Investeren in samenwerking
Glastuinbouw Nederland vindt het belangrijk om samen te werken met partners als EURES, UWV en LTO Arbeidskracht. Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland: "Op die manier kunnen we een positief beeld van onze sector neerzetten in Europa en ondernemers ondersteunen met het vinden en binden van internationale werknemers. Het begint bij goed werkgeverschap. Doordat ondernemers dagelijks invulling geven aan goed, mensgericht werkgeverschap zorgen we dat meer mensen (blijven) kiezen voor werken in de glastuinbouw."

"Via een platform als SeasonWork.nl wordt het direct aannemen van internationale medewerkers voor ondernemers écht eenvoudiger gemaakt", aldus Kroon. Daarbij staat voorop dat internationale werknemers ook moeten kunnen werken binnen Nederlandse arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties. Dit realiseer je het beste met een Nederlandse arbeidsovereenkomst. Meer informatie over het zelf in dienst nemen van internationale medewerkers kun je vinden op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024