Succesvolle ledenavond over Bodem, Water en Omgevingsrecht

Op 5 juni kwamen leden van LTO Noord, afdelingen Emmen-West, Emmen-Oost, Schoonebeek en Glastuinbouw Nederland regio Drenthe samen bij Drenthe Growers in Erica voor een avond over bodem, water en omgevingsrecht. Een bijeenkomst voor zowel glastuinbouwondernemers als veehouders en akkerbouwers.

Omgevinsgwet
Elzelou Grit van Yspeerd Advocaten beet de spits af met een presentatie over de Omgevingswet. Hoewel omgevingsrecht vaak als een droog en complex onderwerp wordt gezien, wist Elzelou het publiek te boeien met een interactieve presentatie, toegespitst op de situatie in de provincie Drenthe.

Bodem & water
Robert de Lenne van Vechtstromen vervolgde met een toelichting over de problematiek van bodemdaling. Hij gaf een toelichting op een rapport en onderzoek over bodemdaling in Nieuw Amsterdam, waardoor een helder beeld werd gekregen van de situatie, de invloed van grondwateronttrekkingen en toekomstige uitdagingen.

Vervolgens nam Wilfried Heijnen van waterschap Hunze & Aas het woord over het watersysteem in de veenkoloniën. Hij legde uit hoe complex de waterbalans in dit gebied is en dat peilbeheer een lastige taak is. Vooral in droge zomers is het een enorme uitdaging om voldoende water uit het IJsselmeer het gebied in te laten om voldoende oppervlaktewater in het gebied te houden.

Praktische oplossingen waterbeheer en subsidiemogelijkheden
Everhard van Essen van Aequator bood praktische oplossingen om zowel de droogte problematiek als juist te natte gronden aan te pakken. En Marisca Moes, DAW gebiedsmakelaar, sloot af met informatie over subsidiemogelijkheden gericht op bodem en water. Ook voor de glastuinbouw ziet zij mogelijkheden. Daarover gaan we in gesprek.

Een geslaagde avond
De avond was een groot succes, met nuttige informatie en bruikbare tips. De borrel daarna was een welkome afsluiting. Het was waardevol om met andere sectoren te praten en ontwikkelingen te delen. Een goede reden om er de volgende (weer) keer bij te zijn.

Renske Dortland

Glastuinbouw Nederland - © 2024