Tegemoetkoming steunfonds boven € 125.000 vast te stellen

Ondernemers die een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 hebben aangevraagd uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw, kunnen deze aanvraag nu afwikkelen.

Gisteren, donderdag 15 oktober, plaatste RVO documenten op de site die nodig zijn om de definitieve tegemoetkoming vast te stellen. Er zijn voor die afhandeling twee opties: een verklaring of een rapport van feitelijke bevindingen. 
Als het bedrijf de jaarrekening (wettelijk) moet laten controleren, dan vindt afwikkeling plaats met het rapport van feitelijke bevindingen. Als controle van de jaarrekening niet hoeft, dan moet voor de definitieve vaststelling de verklaring worden gebruikt. 
Voor aanvragen tot € 25.000 en tussen € 25.000 en € 125.000 euro waren de procedure en documenten al eerder beschikbaar via de website van RVO.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020