Tekst Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 gepubliceerd

De definitieve tekst van het op 30 november ondertekende convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is gepubliceerd. Het document is toegevoegd als bijlage, maar ook terug te lezen op de website van Kas als Energiebron. Daar staat meer informatie over het Convenant 2030. Op basis van de tekst van het convenant is tevens een document met veelgestelde vragen opgesteld. Ook die informatie staat bij de bijlagen.

Het voorlopige restemissiedoel voor 2030 kent een bandbreedte van 4,3 - 4,8 Mton CO2-equivalenten. Deze doelstelling is indicatief 0,5 - 1,0 Mton extra ten opzichte van het Coalitieakkoord en de Miljoenennota 2022. Op basis van een nadere uitwerking van het instrumentarium wordt het restemissiedoel voor 2030 bij de Voorjaarsnota 2023 nader ingevuld. De ambitie voor 2040 is om zowel klimaatneutraal als economisch rendabel te zijn. De pagina Convenant 2030 op de website van Kas als Energiebron is hier te bekijken.

Klik hier voor de tekst van het convenant.
Klik hier voor de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 

Kas als Energiebron

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2024