Telers Brabant/Zeeland buigen zich over dossiers stikstof en cao

Om ondernemers in de glastuinbouw bij te praten over actuele onderwerpen als het stikstofdossier en de cao-onderhandelingen, vond eerder deze week de eerste van twee bijeenkomsten plaats voor de regio Brabant/Zeeland. Dinsdag 21 januari is in Etten-Leur de tweede sessie.

Tijdens de regiobijeenkomst Brabant/Zeeland op dinsdag 14 januari in Asten-Heusden gaf Herman Litjens, specialist Omgeving bij ZLTO, de aanwezige leden van Glastuinbouw Nederland een toelichting gegeven op het stikstofbeleid. Nu de PAS onderuit is gegaan, is het van belang dat de daaruit volgende consequenties voor glastuinbouw helder in beeld worden gebracht. Zoals de situatie nu is, hebben glastuinbouwbedrijven een vergunning nodig wanneer zij NOx uitstoten. Er is echter creativiteit voor nodig om die vergunning te bemachtigen. Glastuinbouw Nederland zet zich er voor in dat er een drempelwaarde komt.

Fytosanitair
Regio-voorzitter Wim van den Boomen gaf aansluitend een toelichting op de stand van zaken rond de nieuwe cao-onderhandelingen en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). Tijdens de behandeling van overige actuele onderwerpen, is onder andere uitgebreid gediscussieerd over de problematiek rond fytosanitaire aangelegenheden.
Op 21 januari hebben ondernemers de tweede mogelijkheid om de regiobijeenkomst Brabant/Zeeland bij te wonen. Dan komen dezelfde onderwerpen aan bod als afgelopen dinsdag. Aanmelden voor de bijeenkomst in Etten-Leur kan door middel van het inschrijfformulier dat te vinden is via deze link.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies