Telers bundelen krachten om reststromen te verwaarden

Vorig jaar bundelden ondernemers via telersverenigingen krachten in het initiatief Top Zuid, waarbij het aanbod van plantaardige reststromen in kaart werden gebracht. Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) startte vorig jaar met een samenwerking met BioTreat Center, Brightlands Campus Greenport Venlo om een Living Lab systematiek te ontwikkelen waarbij vanuit de marktvraag naar biobased producten met ondernemers en grondstoffen in de tuinbouw nieuwe ketens kunnen startten. Dit komt nu mooi samen.

Afgelopen vrijdag lanceerden Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh en LLTB het Platform Tuinbouwreststromen waar SIGN als expertise partner aan deelneemt. Het Platform Reststromen verenigt kennis en expertise om bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Met SIGN is er verbinding naar het nationaal innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw passende stimuleringsregelingen en instrumenten voor het verwaarden van reststromen worden geïnitieerd.

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2022