Telers positief over stand gewasonderzoek ‘Perfecte roos; the next level’

De vier aanwezige telers oordeelden positief over de gewasgroei van Red Naomi; goede knop, stevige tak, mooie kleur en uniform gewas. Over de groei van Avalanche waren zij redelijk tevreden, al was het blad nog wat gelig. De ziektedruk, met name meeldauw, is nog niet helemaal onder controle. Toch is het al wel minder dan voorheen.

Helaas is er een hoekje wolluis ontdekt bij Red Naomi. De nodige maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan en uiteraard ook om de wolluis te  bestrijden. Afgelopen week zijn de draadloze sensoren van 30Mhz opgehangen. Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 7 september zal er meer bekend zijn over de resultaten van de bladtemperatuurmetingen.

Op 1 april vond een bijeenkomst plaats waar alle leden van de gewascoöperatie Roos voor waren uitgenodigd. Waarschijnlijk door het extreme weer van de afgelopen periode waren er helaas niet veel telers aanwezig. Na een korte bezichtiging van de proef gaf Arie de Gelder (Wageningen University & Research) een presentatie over het verloop en de resultaten tot nog toe. Op 1 april is een deel van Red Naomi vervangen door Avalanche. Begin mei was het lastig om de temperatuur en RV te houden, als gevolg van het weinige blad. De productie van Red Naomi valt tot nu toe wat tegen, maar de verwachting is wel dat dit weer toe gaat nemen. De knophoogte en het gewicht wijken niet echt af van de resultaten die in het onderzoekjaar 2016/2017 zijn behaald.

Vrijdag 8 juni gaan we weer verder met het roulatieschema. Dit roulatieschema is op verzoek van het bestuur van de gewascoöperatie opgesteld om de betrokkenheid en input vanuit de praktijk te bevorderen. Zowel het schema als de bezoekverslagen zijn te allen tijde te raadplegen via de website. Op vrijdag 7 september is de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de gewascoöperatie roos. Naast de LED-proef ‘Perfecte roos; the next level’ geeft onder andere Kirsten Leiss (Wageningen University & Research) een update over het meeldauwonderzoek en Guus Meis (LTO Glaskracht Nederland) geeft een toelichting op de lichtafscherming. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Philips. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Philips en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Petra Eekhoff

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies