Terugtrekken Allure vloeibaar en Nomolt

BASF Nederland maakt bekend dat de werkzame stoffen chloorthalonil en teflubenzuron niet worden verlengd. Het gevolg hiervan is dat de producten op basis van deze werkzame stoffen helaas komen te vervallen.

Het bedrijf heeft daarom gevraagd om de producten Allure vloeibaar (11585 N) en Nomolt (9914 N) terug te trekken met de maximale respijttermijnen. Het Ctgb heeft dit verzoek gehonoreerd.
De toegekende respijttermijnen van Allure vloeibaar zijn: afleveren tot 20 mei 2020 en opgebruik tot 20 mei 2020. De toegekende respijttermijnen van Nomolt zijn: afleveren tot 30 mei 2020 en opgebruik tot 30 mei 2021.

Toelichting op terug​​​​​​trekking
Namens BASF geeft crop manager Marc Selman een toelichting op de terugtrekking van Nomolt. "Voor herregistratie van middelen wordt altijd een afweging gemaakt tussen onder andere kosten, kans van slagen en toekomstperspectief. Voor Nomolt is besloten om hier niet meer voor te gaan. Door hem actief terug te trekken hebben we de maximale verkoop- en opgebruiktermijnen kunnen realiseren. Wanneer we wel voor herregistratie zouden gaan en het middel komt er niet meer door, dan zijn we het product mogelijk nog sneller kwijt.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies