Tien tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

Het nieuwe kalenderjaar is inmiddels goed op gang gekomen. Een mooi moment om als ondernemer te kijken hoe het staat met de goede voornemens voor het bedrijf. Zo zorgt aandacht van de ondernemer voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers voor meer vitaliteit op de werkvloer. Stigas heeft daar tien tips voor geformuleerd.

Aandacht voor vitaliteit in het bedrijf betekent aandacht voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van alle medewerkers. De opbrengst: meer werkplezier, minder ziekteverzuim, hogere kwaliteit en hogere productiviteit. Ondernemers die ermee aan de slag gaan, kunnen dat beamen.

Tien tips
Stigas heeft een lijst van tien tips opgesteld, zowel strategische als praktische, die bijdragen aan een vitaal bedrijf. Een nadere toelichting op elke tip is te vinden op de website van Stigas.

  1. Heb een duidelijke visie
  2. Maak je medewerkers mede-eigenaar van wat er in je bedrijf gebeurt
  3. Creëer een vitale werkplek
  4. Stimuleer persoonlijke groei en ontwikkeling
  5. Stimuleer fietsen naar het werk
  6. Start een challenge of competitie
  7. Houd werk en privé gescheiden
  8. Houd werkstress in de gaten
  9. Bedenk: duurzame inzetbaarheid is maatwerk
  10. Geef het goede voorbeeld

Vitaliteitsimpuls in 2023
In 2023 zijn er verschillende extra mogelijkheden om werk te maken van vitaliteit en inzetbaarheid. Een aantal daarvan is gesubsidieerd, dus zonder extra kosten. Kijk op de website van Stigas om informatie aan te vragen over de mogelijkheden.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024