Tijdelijke vrijstelling Verimark voor tomatenteelt

Het Ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg (Bemisia). De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

 

“Goed nieuws”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat, “Belangrijk ook dat Verimark  nu een vrijstelling heeft voor de belichte en onbelichte teelt van tomaten.”

Knelpunt tabakswittevlieg
De vrijstelling is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen momenteel niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt, is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door inzet van de sector, middels een ketenbreed sectorplan, is het probleem sterk verminderd.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is 22 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage). De vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 22 juli 2020 en vervalt op 18 november 2020.
De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Glastuinbouw Nederland - © 2024