Toekenning subsidie Expeditie Regeling: Groene Persona's

Eind december heeft het ministerie van SZW laten weten dat de aanvraag van Glastuinbouw Nederland, LTO Noord en FNV voor de implementatie van de Groenpact Groene Persona’s voor Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid is gehonoreerd. Uitgangspunt is het versterken van de eigen positie door samenwerking in ‘Werken - leren - innoveren’.

Klik hier voor de informatie op de website van de Groenpact Groene Persona’s.

Dat betekent dat er de komende drie jaar ruim 1,5 miljoen beschikbaar is om de ontwikkeling van vakmensen en professionals – in een gezonde leercultuur van hun organisaties – te stimuleren en versnellen. De middelen worden door de aanvragers verdeeld over een aantal ‘pilots’.

Houding verandert
Vanuit Glastuinbouw Nederland en Kasgroeit zijn er hierdoor mogelijkheden om de samenwerking van de Horti Academy op en rond het WHC van Greenport West-Holland te versterken. We gaan de groene persona’s implementeren en onderzoeken welke factoren helpen of hinderen bij deze implementatie. Daarnaast gaan we vaststellen of en zo ja hoe de houding van de medewerkers ten aanzien van leren en ontwikkelen mogelijk verandert. Met als doel zorgen dat bedrijven en organisaties in de glastuinbouw, met in het bijzonder haar medewerkers, blijven leren en ontwikkelen. Dat zij de kansen en vernieuwingen in én buiten het groene domein blijven volgen. En liever nog, vooroplopen.

Beste voorbeeld
“We hebben samen met Groenpact hard gewerkt om deze aanvraag voor elkaar te krijgen. Het is het beste voorbeeld tot nu toe van wat het versnellende effect van Groenpact én de multiplier, die investeren in een gezamenlijk netwerk, oplevert. Want ook voor andere sectoren dan deze gaat dit programma veel brengen”, zo geeft Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland, aan.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023