Toelating Admire in Nederland komt te vervallen

Bayer vraagt geen herregistratie van imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. De EU-lidstaten hebben in april 2018 het gebruik van imidacloprid in gewasbeschermingsmiddelen in de EU beperkt tot alleen nog maar het gebruik in permanente kassen. Als gevolg van deze beperking kunnen vanaf 2019 nog maar heel weinig toepassingen van imidacloprid behouden blijven voor de toekomst.

Hoewel Bayer er volledig van overtuigd is dat imidacloprid een waardevol hulpmiddel is voor boeren en telers en dat imidacloprid veilig kan worden gebruikt, zonder onaanvaardbare risico's voor honingbijen of andere bestuivers, respecteert het bedrijf het Europese wetgevingsproces en de daaruit voortgevloeide beslissingen.

Onvoldoende marktpotentie
Het politieke klimaat in de EU toont een duidelijke wil om de groep van neonicotinoïde insecticiden uiteindelijk volledig te verbieden. Er is, gezien de beperkingen van de huidige toepassingsmogelijkheden van imidacloprid in het bijzonder, onvoldoende marktpotentie om in de herregistratie te investeren. Als gevolg hiervan zal Bayer geen herregistratie aanvragen voor de resterende gewasbeschermingsmiddelentoepassingen van imidacloprid in de EU, waardoor ook de producttoelating van Admire op termijn eindigt.
Zodra het Ctgb een besluit heeft genomen over de uitverkoop- en opgebruiktermijn van Admire wordt de markt hierover nader geïnformeerd.

Team Bayer Crop Science

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024