Totaaladvies financiering gewasoverstijgend onderzoek vastgesteld

Ondernemersgroep KijK (Kennis in je Kas) stelde eind juni het advies over de voortzetting en financiering van de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vast. Ruud Paauwe (directeur LTO Glaskracht Nederland) vertelt u over de inhoud van het zwaarwegend advies in bovenstaand filmpje.

Bekijk voor meer informatie de pagina Kennis in je Kas.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies