Tracer nu ook inzetbaar in bedekte teelt radijs en sierkool en onbedekte teelt van Chinese kool

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland heeft het Ctgb besloten het gebruiksgebied van het middel Tracer uit te breiden met de toepassing in de bedekte teelt van radijs, de bedekte én onbedekte teelt van sierkool en de onbedekte teelt van Chinese kool.

“Dit is voor radijstelers heel goed nieuws. Tracer is voor de beheersing van insecten in radijs heel hard nodig. Ik ben blij dat het middel nu eindelijk inzetbaar is in radijs” aldus Cor de Vries namens de Landelijke Commissie Radijs van LTO Glaskracht Nederland.

Aad Vernooy, netwerkcoördinator Zomerbloemen van LTO Glaskracht Nederland: “De Brassica-teelt is zeer verheugd met de toelating van Tracer. Plagen zoals koolvlieg zullen hiermee veel beter beheersbaar worden”.

Deze etiketuitbreiding is mede tot stand gekomen door samenwerking tussen de fabrikant Dow Agrosciences en de Coördinator Effectief Middelenpakket van LTO Glaskracht Nederland. De kosten voor de aanvraag en beoordeling van de NLKUG aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Het Fonds Kleine Toepassingen wordt door de overheid (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het landbouwbedrijfsleven en Nefyto bekostigd.

Derdenuitbreiding
Het toegelaten gebruik in de bedekte teelt van radijs en sierkool en de onbedekte teelt van Chinese kool en sierkool vindt plaats op basis van een zogenaamde derdenuitbreiding en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze uitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Expert Centre voor Specialty Crops
De etiketuitbreiding van Tracer is een voorbeeld van samenwerking tussen diverse organisaties in het Expert Centre voor Specialty Crops. Dit Expert Centre is een kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken.

Hier vindt u de complete toelatingsinformatie zoals gepubliceerd op de website van Ctgb.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024