Tripsbestrijding vraagt ook in kleine gewassen de volle aandacht

Op de door LTO Glaskracht Nederland georganiseerde informatiebijeenkomst werd levendig gediscussieerd aangaande oplossingsrichtingen voor de bestrijding van trips. Diverse gewassen zoals anjer, chrysant(koude kas), trosrozen en potplanten waren vertegenwoordigt. Tijdens de rondgang over het bedrijf van de Fa. van Tol werd vooral de levenswijze aangekaart. De vraag was hoe trips in de koude teelten zo makkelijk overleeft.

Certis gaf via een stappenplan mogelijkheden voor een doelmatigere bestrijding met middelen als Winner, Azatin en NeemAzal in bedekte teelten. Naast werking tegen trips hebben deze middelen een nevenwerking op kevers, wittevlieg, mineervlieg, luizen en rupsen. Juist deze middelen zijn in openteelten niet toegelaten.

BotaniGard (vlb) voor bedekte teelten en BotaniGard (WP) voor openteelten geven ook goede mogelijkheden op een bestrijding. Hierbij moet voor de optimale toepassing goed worden opgelet door te spuiten op een droog gewas, het goed raken is belangrijk en laat het gewas na het spuiten goed opdrogen. Combinatie met biologie of andere middelen is mogelijk.

“Natuurlijke omstandigheden koperen naar cultuur”, was het uitgangspunt van de presentatie van Pireco. Hun producten bevatten natuurlijke ingrediënten, groeibevorderaars, kruidenextracten zijn speciaal bereid, binden zich aan CEC en zijn opneembaar via wortel een blad van de plant. Sommige telers hebben hier de laatste jaren ervaringen mee opgedaan en zijn erin geslaagd de trips plaag veel beheersbaarder te maken.

Glastuinbouw Nederland - © 2022