Tuinbouw vraagt provincie Noord-Brabant om ruimte voor duurzame ontwikkeling

De tuinbouw in Noord-Brabant vraagt de provincie ruimte te bieden aan ondernemers die hun bedrijf op duurzame wijze verder willen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel daarbij is in 2040 klimaatneutraal te produceren. Daarvoor kan onder meer de ruimte worden benut van ondernemers die (ook in andere agrarische sec-toren) willen of moeten stoppen met hun bedrijfsvoering.

Daarnaast doet de sector een beroep op de provincie te onderschrijven dat teeltondersteunende voorzieningen, zoals containervelden en stellingen, bij een duurzame plantaardige sector horen en dat daarvoor ook ruimte nodig is.

Blij met visie
Beide verzoeken onderbouwt de sector met de ‘Visie glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen Noord-Brabant’. Dit document overhandigden voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland, voorzitter Wim Bens van ZLTO en directeur Kathleen Goense van ZLTO op woensdag 11 september aan de Noord-Brabantse landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings. Deze officiële handeling vond plaats tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij plantenkwekerij Van der Avoird Trayplant in Bavel.
In een eerste reactie liet de gedeputeerde weten blij te zijn met de visie en met de bereidheid van Glastuinbouw Nederland en ZLTO om samen met de provincie te kijken naar de ontwikkelingen in de sector en de gewenste richting daarvan. Ze zei bereid te zijn samen met de sector te kijken naar de ruimte voor ontwikkelingen. Tegelijkertijd benadrukte ze dat de tuinbouw daarbij ook haar verantwoordelijkheid heeft.

Beleid nauwelijks veranderd
Het glastuinbouwbeleid in de provincie Noord-Brabant is de afgelopen vijftien jaar nauwelijks veranderd, constateren Glastuinbouw Nederland en ZLTO in de visie. Alleen op het gebied van permanente teeltondersteunende voorzieningen en het aanwijzen van verschillende doorgroeigebieden heeft de provincie de afgelopen jaren meer ruimte gegeven. Maar in de praktijk kunnen ondernemers daar vaak geen gebruik van maken omdat gemeenten beperkingen opleggen.
Bedrijven op solitair gelegen locaties in Noord-Brabant hebben volgens Glastuinbouw Nederland en ZLTO al vijftien jaar geen ontwikkelruimte meer. Verkassen naar een vestigingsgebied blijkt voor hen niet mogelijk. Ook komen veel van de beoogde doorgroeigebieden niet van de grond. Het doel van de provincie om in 2020 tot 1.800 ha glastuinbouw te komen, wordt daardoor niet gehaald, concluderen Glastuinbouw Nederland en ZLTO.

Slimme combinaties
De twee belangenbehartigingsorganisaties roepen de provincie daarom op met een nieuwe bril naar doorgroeigebieden te kijken. Daarbij dient aandacht gegeven te worden aan: slimme combinaties voor de doorontwikkeling van bedrijven, een vorm van verevening die extra fysieke uitbreiding mogelijk maakt, alternatieve bestemmingen en sloop. Ook dient de provincie te kijken of herstructurering nodig is om vestigingsgebieden te optimaliseren. Ten slotte willen Glastuinbouw Nederland en ZLTO samen met de provincie nieuwe locaties voor glastuinbouw zoeken. Aantrekkelijk zijn daarbij locaties waar duurzame (rest)warmte en CO2 beschikbaar is.

Specialist opkweek
Plantenkweker Peter van der Avoird uit Bavel ontving woensdag 11 september een delegatie van de provincie Noord-Brabant, ZLTO en Glastuinbouw Nederland op zijn bedrijf (zie foto). De teler, die gespecialiseerd is in de opkweek van aardbei- en frambozenplanten, legde zijn gasten op enthousiaste wijze uit waarmee hij dagelijks bezig is. Tijdens de bijeenkomst vond de officiële presentatie plaats van de ‘Visie glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen Noord-Brabant’ van Glastuinbouw Nederland en ZLTO.

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies