Tweede internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans

Enige tijd geleden ontving u van LTO Glaskracht Nederland een oproep om mee te doen aan een internetconsultatie rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Na afwijzing van het wetsvoorstel is nu een tweede internetconsultatie opengesteld.

LTO Glaskracht Nederland is tegen het wetsvoorstel. Vooral als het gaat om de transitievergoeding ingaande dag één. Dit betekent namelijk ook een transitievergoeding bij een proeftijd van een maand. Een ander punt wat voor LTO Glaskracht Nederland zwaar weegt is het afschaffen van de sectorfondsen in de WW, waardoor glastuinbouwondernemers ook gaan meebetalen aan WW-lasten die in andere sectoren worden veroorzaakt.

LTO Glaskracht Nederland maakt de bezwaren al geruime tijd kenbaar in overleggen binnen de Stichting van de Arbeid, de SER, in gesprekken met individuele ministers, ambtenaren en Kamerleden. Als het gaat om ‘de polder’ is het probleem dat - daar waar de de druk mee vergroot zou kunnen worden richting de politiek - er weinig kracht meer vanuit die kant komt. Daarnaast viel afgelopen week ook rondom het pensioenakkoord op dat sociale partners steeds minder één front vormen, zich verharden en standpunten steeds verder uitelkaar komen te liggen.

Afwijzing wetsvoorstel
Na de inbreng in de internetconsultatie van een aantal weken geleden over het wetsvoorstel, deed minister Koolmees een aantal kleine aanpassingen in zijn voorstel. Echter hield hij zich sterk vast aan de paragrafen in het regeerakkoord. De Raad van State gaf vervolgens een negatief advies op het voorstel van minister Koolmees. Het zou niet bijdragen aan herstel van het evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Tweede internetconsultatie
Minister Koolmees heeft nu een tweede internetconsultatie uitgezet. De indieningstermijn duurt nog tot 10 december aanstaande. LTO Glaskracht Nederland stelt samen met andere organisaties een nieuwe reactie op. Deze wordt tevens aan de leden beschikbaar gesteld. Wij adviseren u als lid zelfstandig te reageren. Mogelijk kan de reactie van LTO Glaskracht Nederland die binnekort gepubliceerd wordt hierbij hulp bieden. LTO Glaskracht Nederland wil naast de reactie de Kamerleden en ambtenaren met name rechtstreeks benaderen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid LTO Glaskracht Nederland.

Peter Loef

Rozenshow Keukenhof 2019

De rozenshow op de Keukenhof is een groot en belangrijk podium om rozen aan het internationale publiek te tonen. De rozenshow is dit jaar van 11 t/m 16 april en het thema is ‘Flower Power’. Meedoen is gratis en bovendien ontvangt u toegangskaarten om...

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies