Tweede Kamerlid Stoffer positief over Westlandse samenwerking warmte

SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer (portefeuille economische zaken en klimaat) bracht maandag 14 oktober een werkbezoek aan gemeente Westland. De aandacht ging daarbij met name uit naar ontwikkelingen op gebied van energietransitie en warmtesystemen in de glastuinbouw.

Met het nationale Klimaatakkoord in het vooruitzicht en de Warmtewet 2.0 in voorbereiding wil gemeente Westland een CO₂-neutrale warmtevoorziening voor de glastuinbouw realiseren. De nieuwe Warmtewet 2.0 regelt onder andere de marktordening van warmte en de borging van leveringszekerheid. Dit  vormde voor Westland de aanleiding om het Kamerlid uit te nodigen voor een bezoek.

Kas als Energiebron
Daarin werd uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van de energietransitie in de glastuinbouw, de ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland en de knelpunten in wet- en regelgeving die momenteel door de verschillende partijen worden ervaren. In het World Horti Center gaven Luc Brugman (HVC) en Evelien Brederode (Capturam) een toelichting op Warmte Systeem Westland. Wilco Wisse (Lans) nam het gezelschap mee in de ambities en oplossingen van glastuinbouwondernemers voor een verdere verduurzaming van het energiegebruik. Daarbij werd speciale aandacht geschonken aan het programma Kas als Energiebron.

Westlandse model
In het Warmte Systeem Westland  worden diverse lokale duurzame warmtebronnen met elkaar verbonden in een onafhankelijk beheerd regionaal distributiesysteem. Ontwikkeling van lokale geothermiebronnen, gecombineerd met restwarmte uit het Rotterdams Havengebied, zijn daarbij essentieel om aan de warmtevraag te voldoen. “Een sterke samenwerking tussen decentrale overheden en belangrijke partners is nodig om te komen tot een duurzame, betrouwbare en betaalbare CO₂-neutrale warmtevoorziening. De combinatie van (semi-)publieke partijen zoals in het Westlandse model voorgesteld, stelt de gemeente in staat om deze vitale infrastructuur te realiseren en daarmee invulling te geven aan de door het Rijk toebedeelde regierol”, zo benadrukte wethouder Snijders.

Onvoldoende mogelijkheden
Gemeente Westland heeft niet de intentie om zelf een warmtebedrijf op te richten, maar ziet meer in de samenwerking met verbonden partijen (gemeentelijk aandeelhouderschap) om zo te komen tot een nagenoeg Westland dekkend warmtenet en te zorgen voor borging van publieke belangen. De huidige wet- en regelgeving biedt hiervoor echter nog onvoldoende mogelijkheden. De Westlanders pleitten er bij de SGP-politicus dan ook voor dat de wetgeving die mogelijkheden wel gaat bieden.
Stoffer liet daarop weten kansen te zien in het grote potentieel aan warmte in combinatie met de grote warmtevraag. Hij was positief over de goede samenwerking tussen onder meer de glastuinbouwondernemers, HVC en Capturam.

Natalie de Jong-van der Lans, gemeente Westland

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies