Uitbreiding etiket Karma

Recent heeft Karma een flinke uitbreiding van het etiket gekregen. In vele kleine teelten in land- en tuinbouw is Karma nu inzetbaar tegen echte meel-dauw en diverse andere schimmelziekten.

KUG-toelating
De nieuwe toelatingen van Karma zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (ook wel KUG genoemd). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het complete overzicht van gewassen waarin Karma nu toegelaten is staat op de website.

Gerbera
Gerbera is een van de nieuwe teelten op het etiket. Karma is een effectief biologisch middel op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Het contactmiddel werkt zowel preventief als curatief op de sporen van echte meeldauw. De ervaringen in gerbera zijn op dit moment nog beperkt. Het advies is om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

Advies
• Dosering: 0,2%, max 3 kg/ha.
• Spuit een blok van maximaal 4 toepassingen achtereen en wissel daarna af met andere middelen.

Maximaal 20 toepassingen per jaar.
• Interval van minimaal 7 dagen aanhouden.
• Voer een proefbespuiting uit bij geen ervaring.

Bron: Certis

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies