Update Ontrafeling van het mysterie van de kalanchoë

Van januari tot mei 2018 liep het onderzoek ‘Hoe werkt een kalanchoë’ bij Plant Lighting B.V. te Bunnik. Doel van dit onderzoek was meer inzicht verkrijgen in de werking van het CAM-mechanisme bij kalanchoë blossfeldiana. Het is bekend dat een kalanchoë gedurende zijn ontwikkeling van stek tot bloeiende plant switcht van C3 naar CAM, maar wanneer dat gebeurt en onder welke omstandigheden was niet bekend.

De volgende onderzoeksvragen kwamen aan bod:

  1. Wanneer vindt de overgang van C3 naar CAM precies plaats? Of gebeurt dit niet altijd?
  2. Kan de tuinder dit moment beïnvloeden met klimaatsturing?
  3. Is het moment van switchen van C3 naar CAM ook genetisch bepaald, met andere woorden, verschilt het misschien ook per ras en per veredelaar?
  4. Welke fase zet CO2 en licht het meest efficiënt om in groei? Men gaat er vaak vanuit dat de C3-fase het meest efficiënt is, maar bij een nachtlengte van 14 uur is dat nog maar de vraag, want de plant heeft daardoor veel tijd voor opslag van CO2 als malaat.

De proef startte met onbewortelde kopstekken die drie weken in de lange dag hebben gestaan. De net gesneden stekken bleken als C3 te functioneren. Op het moment van aanslaan zo’n 14 dagen later, was er enige CAM-activiteit aanwezig. Deze activiteit verminderde in de drie weken die daarna volgden. Het dieptepunt lag op twee weken in de korte dag. Na drie weken korte dag nam de CAM-activiteit geleidelijk weer toe. Uit 24-uursmetingen van de CO2-opname bleek dat de eerste stap naar het CAM-proces het vastleggen van de nachtelijke respiratie is in malaat (CAM-cycling). Midden op de dag werd dit malaat weer afgebroken. Dit was te zien aan een dal in de C3-fotosynthese midden op de dag terwijl de lichtbenutting van de fotosynthese juist het hoogst lag. Naarmate de tijd vorderde, werd de CO2-opname in de nacht steeds hoger en het dal in de C3-fotosynthese midden op de dag steeds dieper en breder. Uiteindelijk verliep de eerste twee uur en de laatste drie uur via directe C3-fotosynthese (CAM-fase II en IV) en waren de vijf uur midden op de dag de huidmondjes gesloten (CAM-fase III).

De praktische relevantie van deze metingen voor onder andere CO2-dosering en manier van belichten is besproken tijdens de BCO en bij de excursiegroep en wordt tezamen met het beantwoorden van de bovengenoemde onderzoeksvragen opgenomen in het eindrapport. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en de gewascoöperatie kalanchoë. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024