Update programma Waterdag 29 juni 2022 in Naaldwijk

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit; in en om de kas? Dat is een van de vragen die aan bod komt tijdens de Waterdag, die Glastuinbouw Nederland en Vertify in samenwerking met World Horti Center organiseren op woensdagmiddag 29 juni.

Tijdens de Waterdag is uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, ontsmetting en weerbaar water. Het programma begint met een plenair gedeelte, daarna krijgen deelnemers in verschillende korte workshops meer informatie over onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van water.

Workshops 1
In acht korte workshops worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van water. De waterkwaliteit in de kas vraagt veel aandacht. Een workshop gaat in op de toepassing van waterstofperoxide. Wat zijn de effecten op de groei en de ontwikkeling van het gewas?
Verder wordt ingegaan op de waterkwaliteitseisen aan gietwater voor de juiste bemesting. In een andere workshop wordt meer verteld over de kwaliteit van het gietwater en de invloed daarvan op de opname van gevoelige elementen. De waterkwaliteit in de kas moet goed worden gemonitord om de kans op ziekten en plagen via water te minimaliseren. Er is een workshop over teelt op water, maar ook over irrigatiestrategieën in relatie tot substraat.

Workshops 2
De stagnatie van de waterkwaliteit om de kas is de komende jaren tevens een punt van aandacht. Hoe kan je als teler inzicht krijgen in de waterkwaliteit om de kas? Wat is het effect van (de combinatie) van gewasbeschermingsmiddelen op de omgeving?
Het gebruik van grondwater staat onder druk. Effluentwater kan mogelijk op termijn een alternatief zijn voor het gebruik van grondwater. In één van de workshops wordt ingegaan op de kwaliteit van dit water. Waaraan moet dit voldoen om zonder risico toe te passen in de teelt.

Verlenging Spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunnen telers ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek.
Leden van Glastuinbouw Nederland betalen geen kosten voor deelname aan deze bijeenkomst. De kosten voor niet-leden bedragen € 30,00. 
Aanmelden is verplicht en kan tot en met maandag 27 juni. Ter plaatse aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Kijk voor meer informatie in de agenda van Glastuinbouw Waterproof.

Glastuinbouw Waterproof

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2023