Valorisatie sierteelt leidt tot zeven nieuwe producten

In de vroegte van vrijdag 17 september werd het eindresultaat van de VARTA verkenning van toepassingen met sierteeltrestromen overhandigd aan de financiers: Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland) en SIGN-voorzitter Adri Bom-Lemstra. Naast het rapport dat op bloempapier is gedrukt zijn ook reeds zeven nieuwe producten (Minimal Viable Product) gerealiseerd, waaronder desinfectieproducten met sierteeltextracten.

Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van corona in maart 2020. De vraag naar bloemen en planten daalde dramatisch, doordat de export stilviel door het sluiten van de grenzen. Een grote stroom kwalitatief goede planten en bloemen bleef daardoor achter op de kwekerijen. Daarom namen Greenport West-Holland en SIGN het initiatief voor een onderzoek naar hoe deze reststromen ‘gevaloriseerd’ (tot waarde gemaakt) kunnen worden, met als doel dit ook na de lockdown te kunnen doen en daarmee te komen tot nieuwe verdienmodellen. ''Ondernemen met reststromen is echt geen hobby meer, maar serieuze business'' aldus Jack Goossens van Varta.

De eindpresentatie werd negen maanden uitgesteld vanwege corona, deelnemende ondernemers ontvingen eind 2020 de resultaten van de verkenning waarmee diverse vervolgtrajecten zijn gestart. Lees het volledige persbericht hier.

In opdracht van SIGN is VARTA recent gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van opslag op het tuindersbedrijf, onderdeel van het meerjaren innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025.

SIGN

Dewi Hartkamp

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Glastuinbouw Nederland - © 2021