Van waterzuiverende drijflichamen tot insectenhotels in Living Lab

In het SIGN Living Lab in Bleiswijk werken bioneers en start-ups aan vierkantsverwaarding van reststromen voor een circulaire tuinbouw. In samenwerking met SIGN onderzocht Hazel van Waijjen (studente WUR) voor Waterschap Vallei en Veluwe het effect op de waterkwaliteit van drijflichamen met verschillende plantensoorten. Ook wordt er in het Living Lab gewerkt met de reststroom van de rozenteelt.

SIGN ontwierp en produceerde hiervoor drijflichamen met plantaardige tuinbouw reststromen, aan elkaar gegroeid met mycelium (wortelnetwerk van schimmels). Na uitvoerige metingen was de conclusie dat riet en liesgras een goede waterzuiverende werking bezitten; naast stikstof breken ze ook medicijnen af. Bij iris kon deze werking niet worden aangetoond.
Drijflichamen met tuinbouwreststromen breken echter zelf ook langzaam af, waardoor er weer nutriënten in het water terecht kunnen komen. Een oplossing daarvoor is om drijflichamen van kurk of jute te gebruiken, mineraal arme restromen te gebruiken of het mycelium te stabiliseren, zodat het veel langer meegaat. Het Waterschap gaat het onderzoek in 2023 continueren.

Van roos naar plaatmateriaal
Daarnaast werkte Sofie Castelijn (studente Universiteit Utrecht) in opdracht van Groot Packaging in het Living Lab aan de hele keten van reststroom tot consumentenproduct. Ze onderzocht hoe ze stevige platen (‘flowerboard’) kon persen van de reststroom van de rozenteelt. Na drogen en malen perste ze platen met verschillende natuurvriendelijke bindmiddelen van het materiaal. Met name tannine zorgde voor een goede hechting van de deeltjes. Daarmee is het volledig uit natuurlijke materialen samengesteld plaatmateriaal, dat goed afbreekbaar is en na verloop van tijd als bodemverbeteraar toepassing krijgt.
Ze testte verder de sterkte van de platen en de vochtresistentie. De plaat was sterker dan gipsplaat en ongeveer even sterk als spaanplaat. De pure plaat was niet vochtbestendig en heeft in de buitenlucht een coating nodig. De komende maanden gaat ze het insectenhotel fabriceren en in de buitenlucht testen.

Rapporten zijn toegevoegd als bijlage.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2023