Vechtstromen Bestuurslid Ellen Hemmers bezoekt glastuinbouwgebied Erica

Op woensdag 20 mei ontvingen Jurjen van Dijken en Cees Ruhe, dagelijks bestuurslid Ellen Hemmers van waterschap Vechtstromen, bij komkommerkwekerij Polman. Ellen Hemmers, sinds juni vorig jaar in functie, is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder begeleiding van waterkwaliteitsadviseur Roel Koekoek maakte ze kennis met het glastuinbouwgebied Erica.

Bewustwording en investeringen in waterkwaliteit
Een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek was het reeds afgeronde project DuurSaam Glashelder. Dit project heeft gezorgd voor een verhoogde bewustwording onder tuinders over waterkwaliteit. Door dit project zijn er door diverse glastuinbouwondernemers flinke investeringen gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. De inspanningen en verbeteringen in het gebied werden positief ontvangen en benadrukken het belang van samenwerking tussen het waterschap en de tuinders.

Toezicht en handhaving in Erica
Tijdens het bezoek werd ook het toezicht besproken. In Erica hebben de tuinders over het algemeen positieve ervaringen met de toezichthouders van waterschap Vechtstromen. Belangrijk is een adviserende aanpak, duidelijke uitleg en het krijgen van voldoende tijd voor handelingsperspectief. Dit geeft tuinders de tijd om zaken op orde te krijgen, wat bijdraagt aan een constructieve samenwerking. Uiteraard is snel handelen bij een grove overtreding noodzakelijk, ook vanuit handhaving.

Indrukwekkende eerste kennismaking met de glastuinbouw
Ellen Hemmers, die nog nooit een glastuinbouwbedrijf van binnen had gezien, was onder de indruk van de professionaliteit, het hoge kennisniveau en de complexiteit van de sector. Kortom een waardevolle kennismaking en een goede basis voor samenwerking.

Renske Dortland

Glastuinbouw Nederland - © 2024