Veilig en gezond werken, ook voor scholieren en studenten

Iedereen moet veilig en gezond kunnen werken, zeker ook jonge mensen. Met de zomervakantie voor de deur en het werk in onze sector op zijn hoogst verwachten wij weer veel scholieren die in onze kassen komen werken. Houd goed in de gaten dat er voor deze jonge mensen een aantal extra regels gelden. Dit speelt zowel voor arbeids- en rusttijden als voor arbeidsomstandigheden. Er wordt in de regelgeving onderscheid gemaakt tussen 13-, 14- en 15-jarigen (kinderen) en 16- en 17-jarigen (jeugdigen). Kijk hier voor meer informatie voor het werken met scholieren van Glastuinbouw Nederland en Stigas. 

RIE
In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) zijn vragen opgenomen over jongeren. Voor deze vragen kun je naslagwerk doen in de Arbocatalogus. Zorg dat jouw RIE compleet is ingevuld.

Bied goede en veilige werkplek
Bied een goede en veilige werkplek. Dat ben je niet alleen verplicht, deze jonge mensen hebben ook nog een heel werkend leven voor zich. Als werkgever van scholieren ben je ambassadeur voor de glastuinbouw. Belangrijk speerpunt in de Human Capital Agenda is veilig werken. Samen met Stigas en vakbonden spant Glastuinbouw Nederland zich in om dit te realiseren. In het bijzonder voor speciale groepen zoals jonge mensen en internationale medewerkers.

Vragen?
Heb je vragen over werken met jongeren of het invullen van de RIE? Neem contact op met Stigas

 

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024