Veiligheid op de werkplek

Stigas bracht onlangs de 'Veilig op 1' veiligheidsscan uit. Ondernemers kunnen zo inzicht krijgen in hoe veilig zij werken. Hoewel er in de glastuinbouw relatief weinig ongelukken gebeuren, is het blijven monitoren van de veiligheid binnen uw bedrijf zeer belangrijk.

De scan biedt aandacht aan:

  1. de organisatie van het werk
  2. de techniek waarmee ondernemers en hun medewerkers werken
  3. de veiligheidscultuur

Doe de veiligheidsscan
Door de scan 'Veilig op 1' in te vullen kunnen werkgevers checken hoe veilig zij aan het werk zijn. Na het invullen krijgen ondernemers een score en tips om nog een stap verder te komen in veilig werken. De veiligheidsscan is hier in te vullen.

Preventieve arbozorg is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Stigas is in dat kader benoemd als kennispartner van Glastuinbouw Nederland. Deze preventieve arbozorg wordt betaald door de bedrijven in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland is betrokken bij het bestuur van Stigas en oefent hiermee vanuit de wensen en behoeften in de sector invloed uit op de uitvoering en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies