‘Verbinding met onderwijs is belangrijk’

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. 'Goedemorgen' vraagt de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Gerard Selman is regio-ondersteuner voor de regio Friesland, Noordoostpolder en Overijssel.  ‘Dat is een heel diverse regio met meerdere tuinbouwclusters’, begint hij. ‘Voor het thema water trekken we samen met provincie en waterschap op om aan de zuiveringsplicht te voldoen en nagenoeg emissie loos telen te bereiken. In elk gebied gaat dat op een andere manier. In de Koekoekspolder in Overijssel is maatwerk verleend in het kader van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Eind 2019 wordt een keuze gemaakt. In het Friese gebied Berlikum is de wens om de afvalwaterstroom te kunnen lozen op de riolering. Met elkaar – gemeente, waterschap en provincie – gaan we nu onderzoeken of het riool dat aan kan.’

Gietwater
In de Noordoostpolder in Flevoland is behoefte aan hoogwaardig gietwater een thema. Selman: ‘Met Provincie, gemeenten en het waterschap willen we een duurzame oplossing vinden. Er is een forse capaciteit voor hemelwateropvang, maar voor de tekortperiode willen we terugvallen op grondwater met omgekeerde osmose. We zijn nu bezig een aanpak te kiezen om dat op duurzame wijze te kunnen doen, waarbij alle opties zijn onderzocht.' 

Warmtenet
Een tweede groot thema in deze gebieden is energie. Deskundigen van Glastuinbouw Nederland kunnen helpen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame energie in de toekomst. ‘Ook in onze clustergebieden doen zij een verkenning’, geeft Selman aan. Ondernemers in de Koekoekspolder hebben al een aantal jaren ervaring met aardwarmte. ‘Het idee is om dat uit te breiden naar een warmtenet, een soort mini-rotonde. De Provincie is betrokken bij een studie naar de mogelijkheden. Daarnaast denken we aan het koppelen van de biomassacentrale aan aardwarmte, zodat een groot warmtenet ontstaat met diverse duurzame warmtebronnen.’ 
Ondernemers kijken intensief naar duurzame energie, stelt Selman vast. Ook in de Noordoostpolder. ‘Vorig jaar is er een grote aardwarmtebron in gebruik genomen en er zit nog een initiatief in de pijplijn. Verder heeft CO2-voorziening in de glastuinbouw overal de aandacht.’

Middenkader
Tot slot noemt Selman arbeid een belangrijk thema. ‘Daarin is de verbinding met onderwijsinstellingen belangrijk. Met AOC Groene Welle en HAS Dronten zijn al samenwerkingen opgestart en we zien een open houding vanuit de glastuinbouw naar het onderwijs. Natuurlijk blijft de behoefte aan handjes bestaan, maar ook het groeiend aantal functies in het middenkader moet goed worden ingevuld. We moeten dus scholieren interesseren voor de glastuinbouw. Vorig jaar stond dat onderwerp centraal tijdens Kom in de Kas’, vertelt Selman.
Net als in andere regio’s van Nederland wordt in Friesland, Noordoostpolder en Overijssel ook gesproken over arbeidsmigranten en de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Iedere regio pakt dat op een andere manier aan.’

Bron: Goedemorgen

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2021